Waarom 2Return?

Met 2Return kiezen bedrijven ervoor om logistieke verpakkingen alleen te gebruiken waar en wanneer ze die nodig hebben waarbij 2Return zorgt voor het totale beheer. Bedrijven kunnen zich richten op de dingen waar ze goed in zijn, terwijl 2Return zorgt voor gebruik van logistieke middelen tegen lagere totale kosten en hogere duurzaamheid.

Als onderdeel van Rotom heeft 2Return de kennis en de competentie om logistieke middelen voor meerdere gebruikers zo efficiënt mogelijk in te zetten. Wij reduceren transportafstanden; borgen de specificaties van de middelen voor hergebruik en zorgen voor naadloze en just-in-time levering aan de gebruikslocaties. Onze geavanceerde systemen zorgen ervoor dat geen item uit het oog wordt verloren..

Waarom 2Return?

Voordelen van 2Return

1. Kostenbesparing

Gezamenlijk gebruik van middelen wat resulteert in lagere kosten voor transport en handling. Besparing op opslagkosten en vrijmaken van bedrijfsruimte voor andere activiteiten op uw locatie.

2. Bescherming

Vermijden van procesverstoringen of schade aan het product als gevolg van verpakkingen die niet voldoen aan de vereiste specificaties.

3.Financieel

Besparen op investeringen en elimineren van het risico dat items overbodig raken. Bieden van kostenflexibiliteit door alleen te betalen voor gebruik wanneer dat nodig is.

4. Personeel

Door uitbesteden van de emballage administratie of inkoop activiteiten kunnen medewerkers worden ingezet voor kernactiviteiten.

5. Flexibiliteit

Voorzien in fluctuaties in gebruik van emballage als gevolg van seizoensinvloeden of tijdelijke marktvraag.

6. Duurzaamheid

Vermindering van verbruik van grondstoffen door maximaal gebruik van herbruikbare verpakkingen. Minder uitstoot van CO2 door verlaging van transportafstanden

7. Administratie

Precies weten op welke locatie zich welk item in welke kwalitatieve staat zich bevindt; gerealiseerd door voor ons op maat gemaakte systeemoplossingen