Waarom 2Return?

2Return neemt het volledige beheer en de administratie van uw emballagestromen over, zodat u zich op uw kernactiviteiten kunt richten. Pallets en verpakkingen worden in de supply chain vaak als kostenpost gezien. Door pallets, boxen en kratten retour te halen zet 2Return deze items keer op keer bij verschillende gebruikers in. Een duurzame oplossing door hergebruik te stimuleren en transportafstanden te verkleinen. Bovendien wordt investering in nieuwe ladingdragers overbodig.

Als onderdeel van Rotom Europe biedt 2Return 30 jaar ervaring in kostenbesparende en duurzame logistieke oplossingen.

Waarom 2Return?

De voordelen van 2Return:

1. Kostenbesparing

Lagere kosten voor transport, handling en opslag van pallets, boxen en overige logistieke emballage door gezamenlijk gebruik te stimuleren en bruikbare middelen retour te halen.

2. Kwaliteit

Regelmatige controle en tijdige reparatie van de pallets en boxen garandeert een goede kwaliteit van de logistieke emballage, waardoor procesverstoringen of schade aan het product voorkomen worden.

3. Financieel

Hoge investeringen in nieuwe emballagedragers worden overbodig.

4. Personeel

Door het uitbesteden van de emballageadministratie en -stromen kunnen uw medewerkers worden ingezet voor hun kernactiviteiten.

5. Flexibiliteit

Fluctuaties in gebruik van emballage als gevolg van seizoensinvloeden of tijdelijke marktvraag kunnen eenvoudig worden opgevangen via Pooling of tijdig opnieuw beschikbaar worden gesteld via 2Return Packaging Recovery.

6. Duurzaamheid

Vermindering van verbruik van grondstoffen door maximaal gebruik van herbruikbare verpakkingen. Minder uitstoot van CO2 door verlaging van transportafstanden door gebruik te maken van meerdere depots.

7. Administratie

Actueel inzicht in de beschikbare aantallen pallets per locatie via online toegang tot het webportaal.

Aanvullende 2Return diensten

Naast Pooling, Emballagebeheer en RTI management biedt 2Return ondersteuning in de verbetering van duurzame emballagestromen:

  • Milieuwetgeving

    Bestaande en nieuwe milieuwetgeving verplicht bedrijven niet alleen om het gegenereerde afval (met inbegrip van houten pallets) te registreren, maar ook om te verklaren hoe en in welke mate de mogelijkheden van hergebruik van afval zijn onderzocht. 2Return biedt ondersteuning in de emballage-administratie en reikt mogelijkheden aan tot hergebruik zodat recycling of vernietiging kan worden voorkomen.

  • Verbetering van emballagestromen

    2Return kan op basis van een analyse van uw huidige emballageproces een verbetervoorstel doen en de implementatie van deze verbetering begeleiden. Wij bieden u alternatieven in het gebruik van logistieke emballage en onderzoeken of track & trace van deze middelen een optie in uw processen is.

  • Gebruik van duurzame verpakkingen

    Afvalstromen van logistieke verpakkingsmaterialen kunnen verminderd worden door het gebruik van duurzame verpakkingen. Herbruikbare en inklapbare boxen zijn hiervoor een alternatief. Onlangs hebben wij onze Smartbox geïntroduceerd. Deze zeer geavanceerde en duurzame inklapbare palletbox is een herbruikbaar logistiek transportmiddel dat een lichtgewicht oplossing biedt voor het efficiënt vervoeren van producten. 2Return helpt met alle duurzaamheidskwesties op het gebied van logistieke verpakkingen.

Meer weten over RTI-management, Packaging Recovery, emballage pooling of de Smartbox? Neem contact met ons op via info@2Return.nl of tel.nr. +31 (0)4 99 49 65 90.