Terms & Conditions

Voorwaarden

2Return besteedt veel aandacht aan de betrouwbaarheid en tijdigheid van data op haar website. Helaas kunnen onjuistheden of onvolledigheden niet worden uitgesloten. De informatie op de website wordt enkel gegeven als algemene informatie en richtlijn.

2Return is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of in verband met de verspreiding van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen, fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door 2Return of verstrekt door gebruik van 2Return website of andere elektronische middelen.

2Return aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens 2Return via deze website. 2Return aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van door hyperlink of anderszins verwijzing naar websites.

In geval van verschillen in informatie aangeboden zowel op de website als in een document, zal de laatste prevaleren en beslissend zijn. 2Return garandeert geen ontvangst of verwerking van e-mails of andere elektronische berichten en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

2Return website en de inhoud is beschermd door het auteursrecht. U kunt deze bekijken of downloaden voor privédoeleinden, maar mag op geen enkele manier of voor enige commerciële doeleinden onderdelen van deze site gebruiken, reproduceren, kopiëren; verzenden of publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 2Return.

Deze website en de inhoud ervan zijn eigendom van en wordt geëxploiteerd door 2Return. Op deze voorwaarden en het gebruik van deze website is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.