Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions

Is er een minimum collectiehoeveelheid?

Nee, in principe kent onze dienst geen minimumvolume. Vanuit economisch oogpunt is een minimumvolume afhankelijk van de waarde van de verpakking en de kosten van transport. Zo geldt voor houten pallets al snel een minimum van 30-45 pallets maar voor kunststof pallets kan een enkele stapel of stuks al zinvol zijn om af te halen.

Wat als er geen 2R-depot in de buurt is?

Wij onderhouden een dynamisch netwerk waar regelmatig depots worden toegevoegd afhankelijk van de behoefte van onze klanten. Een nieuw depot kan worden toegevoegd afhankelijk van het aangeboden volume en de afstand tot het dichtstbijzijnd bestaand depot.

Wij hebben een specifiek verpakkingsmiddel; beheren jullie die ook?

Ja, onze emballagediensten en systemen zijn onafhankelijk van type logistieke verpakking.

Het item welke we willen poolen staat niet het overzicht bij pooling?

De artikelen in het overzicht zijn onze standaard items die gemeenschappelijk worden ingezet zodat de kosten worden gedeeld. Uiteraard kunnen wij ook onze pooling dienst inzetten voor klant specifieke items. Er is dan keuze of de items worden gehuurd of door de klant worden aangeschaft.

Elke gegevens zijn nodig voor het opmaken van een business case?

Bij retourneren van logistieke middelen vormen transportkosten het belangrijkste element. Om deze te berekenen moeten de locatiegegevens zoals land en postcode van het collectieadres worden opgegeven. Daarnaast zijn volumegegevens zoals hoeveelheid en frequentie van leveren per adres van belang.

Wat moet er allemaal gebeuren om met de diensten te starten?

De eerste stap is het vaststellen van het logistieke profile en de scope van de dienstverlening. Deze volgen uit een quick scan en gegevensanalyse over een representatieve periode. Het resultaat is een presentatie van de business case en vervolgens worden afspraken gemaakt over de targets; planning en implementatie. In de regel bedraagt de doorlooptijd hiervan niet langer dan 1-2 maanden.