Duurzaamheid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid

Environment 2return

Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) streven bedrijven ernaar duurzaamheid als economische waarde door te voeren binnen hun operaties, plannen en strategische doelen. Dit is goed voor het milieu en het beheert zakelijke risico's en kansen op langere termijn.

Een van de belangrijkste maatregelen die moeten worden genomen om duurzaamheid te vergroten is het stabiliseren en reduceren van de uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer. Landen, organisaties en individuen nemen steeds meer verantwoordelijkheid in het realiseren van de nodige emissiereducties.

Een 'carbon footprint' is een maat voor de uitstoot van broeikasgassen die verband houden met een activiteit, groep van activiteiten of een product. De belangrijkste reden voor het berekenen van een carbon footprint is om bij keuze van een dienst of product ook de impact op de klimaatverandering als belangrijke factor mee te nemen. Is er geen verandering op het klimaat dan spreekt men van “carbon neutral” oftewel een carbon footprint van nul. 'Carbon neutraliteit' wordt normaliter bereikt door eerst het berekenen van een carbon footprint, vervolgens de uitstoot zo veel mogelijk beperken en ten slotte eventuele resterende emissie te “compenseren” door de aankoop van emissiereducties 'credits' gegenereerd door externe projecten zoals regelingen voor hernieuwbare energie en bosprojecten.

Als het gaat om de keuze van het model en type logistiek middel wordt veelal een compromis gezocht tussen vele factoren, met name tussen de hoeveelheid verpakking en waarschijnlijk risico van productbeschadiging en verlies. Producenten van goederen zijn steeds op zoek naar een evenwicht tussen elementen die zorgen voor bescherming van hun goederen; het milieu en zichzelf.

Of het item is gemaakt van hout, kunststof of metaal voor alle geldt des te meer het item steeds opnieuw kan worden hergebruikt tegen minimale transportkilometers des te duurzamer het item is. Vanuit dit oogpunt ligt onze focus op het voorkomen dat logistieke items moeten worden gerecycled of vernietigd door uitvoering van reguliere inspectie en preventief onderhoud. We zullen proberen om het item toe te wijzen aan een nieuwe gebruiker in de buurt waar het middel vrijkomt voor hergebruik. Wij geloven dat gemeenschappelijk gebruik van logistieke middelen tussen zoveel mogelijk gebruikers uiteindelijk zal leiden tot hoge duurzaamheid tegen lagere kosten.